Krásy lázeňského trojúhelníku

Karlovy Vary – Františkovy Lázně – Mariánské Lázně – Franské Švýcarsko

 

  

Termíny:      4. – 7.6.2020                                                                                                           Cena:

Kapacita :    50 osob                      

 

Program:

1.den: Z Náchoda odjedeme kolem 6:00 hod. přes Prahu směr západní Čechy. Naše první zastávka bude u barokního zámku se vzácným relikviářem sv. Maura ve městě Bečov nad Teplou. Odpoledne zavítáme do Mariánských Lázní, kde si prohlédneme park, lázeňské domy a kolonádu. Nezapomeneme se zastavit i u zpívající fontány a stavíme se také v nedaleké přírodní rezervaci, kterou projdeme kolem rašeliništního rybníku. Večer odjezd na ubytování u Františkových Lázní, večeře.

2.den: Po snídani odjedeme na prohlídku unikátní přírodní rezervace SOOS, kde si projdeme asi 2 km dlouhý okruh po lávkách přes rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrají minerální prameny a oxid uhličitý. Po návratu do Františkových Lázní si prohlédneme kolonádu, prameny a slavnou sochu malého Františka, projdeme se lázeňským parkem kolem řady známých lázeňských domů. Stavíme se také u jezera Amerika, které je výletním místem lázeňských hostů, a kde si zájemci mohou prohlédnout malou zoologickou zahradu. Návrat do hotelu, večeře.

3.den: Třetí den zájezdu strávíme u sousedů v Německu. Zajedeme do populárního turistického regionu Franské Švýcarsko v Horních Francích v Bavorsku. Je to krasová vrchovina, oblast krasových jeskyní, divokých skal a romantických hradů. V této oblasti je více než tisíc jeskyní, z nejznámějších je zpřístupněná Čertova jeskyně, největší krápníková jeskyně v Německu. Nachází se blízko městečka Pottenstein, které je známé hrázděnými domy a dominantním hradem na skále. Cesta nás povede romantickým údolím s množstvím hradů a s bizardními skalními útvary zpět do ČR, návrat na ubytování, večeře.

4.den: Po snídani se vydáme směrem k domovu, ale čeká nás ještě zastávka a prohlídka krásného hradu Loket z doby Karla IV., z jehož věží jsou nádherné výhledy na podhradí chráněné ze všech stran řekou Ohří. A odpoledne hlavně to nejdůležitější na závěr, prohlídka Karlových Varů. Prohlédneme si Tržní, Zámeckou, Mlýnskou a Vřídelní kolonádu s nádherným vřídlem. Lanovkou dále vyjedeme k rozhledně Diana, ze které je nádherný panoramatický pohled. Dále nás kroky zavedou k Jelenímu skoku a odtud kolem Malého Versailles k pravoslavnému kostelu sv. Petra a Pavla, kde je nádherný, zlatem a drahými kameny zdobený oltář. Naši prohlídku zakončíme u hotelu Thermal a v odpoledních hodinách budeme odjíždět směrem na Prahu. Návrat do Náchoda kolem 22:00 hod.

Cena zahrnuje : dopravu, ubytování vč. polopenze, vstupy na hrady Loket a Bečov, pojištění CK, služby průvodce

Cena nezahrnuje:  pojištění účastníků