Nejen za vínem na Pálavu a Brno, villa Tugendhat

Termín: 12. – 13.9.2020

CENA: 2590 Kč

 

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování s polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku, plavba lodí po Novomlýnské nádrži, posezení ve sklípku s degustací

Cena nezahrnuje: vstup vila Tugendhat – nutné nahlásit zájem při objednávce, nápoje, případné vstupné, víno nad rámec degustace, oběd

 

  1. den: Z Náchoda odjedeme v ranních hodinách směrem na Brno, kde bude následovat prohlídka II. rozšířeného okruhu (obytné prostory, technické zázemí, zahrada) ve vile Tugendhat – vila manželů Tugendhatových z let 1929-30 zapsána na seznam UNESCO, interiéry vybaveny replikami původního mobiliáře. Odpoledne se vypravíme ještě více na jih do krásného města Valtice, kde si prohlédneme Valtickou kolonádu, Valtické podzemí a i zámeček Venerie. Den zakončíme příjemným posezením a degustací ve sklípku Velké Bílovice, kde budeme také ubytovaní, večeře.
 
  1. den: Po snídani odjedeme přes Pálavu k Novomlýnské vodní nádrži, kde budeme krásu Pálavských vrchů obdivovat z paluby lodě při téměř hodinové projížďce. Odpoledne se vydáme přes Ivančice směrem k domovu, navštívíme dům slavného českého herce, humoristy a vyprávěče Vladimíra Menšíka a malé muzeu, které je věnováno jeho životu a herecké kariéře. Nad Brnem zastávka na pozdní oběd v Globusu (není v ceně). Návrat do Náchoda ve večerních hodinách.